• Status van onderzoek: 100% 100%

Welkom,

De CAPP studie is een landelijke prospectieve cohort studie waarin de verschillende behandelingen voor kinderen met complexe appendicitis worden vergeleken. Onder andere wordt voor kinderen van verschillende leeftijden onderzocht wat de optimale benadering is (laparoscopisch of open) en
wat de beste behandeling is bij grote infiltraten en abcessen (initieel non-operatieve behandeling of directe appendectomie). Belangrijke uitkomstmaten van de studie zijn onder meer complicaties, kosten(effectiviteit) en kwaliteit van leven.

Top 3 centra

1. Isala

2. Zuyderland

3. Flevoziekenhuis

1000 inclusies!

1000 inclusies!

Deze maand is het 1000ste kind met een complexe appendicitis(blindedarmontsteking) geïncludeerd in de CAPP studie. De CAPP studie is een landelijke studie die uitgevoerd wordt in 37 ziekenhuizen in Nederland. In deze studie evalueren wij de uitkomsten van zorg voor...

Meewerkende centra