• Status van onderzoek: 77% 77%

Welkom,

De CAPP studie is een landelijke prospectieve cohort studie waarin de verschillende behandelingen voor kinderen met complexe appendicitis worden vergeleken. Onder andere wordt voor kinderen van verschillende leeftijden onderzocht wat de optimale benadering is (laparoscopisch of open) en
wat de beste behandeling is bij grote infiltraten en abcessen (initieel non-operatieve behandeling of directe appendectomie). Belangrijke uitkomstmaten van de studie zijn onder meer complicaties, kosten(effectiviteit) en kwaliteit van leven.

Top 3 centra

1. Isala

2. Zuyderland

3. Flevoziekenhuis

Meewerkende centra