• Status van onderzoek: 100% 100%

IN- EN EXCLUSIECRITERIA

Inclusie

R

Leeftijd 0 t/m 17 jaar

R

Radiologisch bevestigde appendicitis

R

Hoge verdenking op complexe appendicitis gebaseerd op:

    • Complex appendicitis prediction score ≥ 4
    • Hoge verdenking op complexe appendicitis door behandelend chirurg

Complex appendicitis prediction score

DeterminantsAwarded points
Diffuse abdominal guarding3
CRP level > 38 mg/L2
Signs indicative of complex appendicitis on ultrasound2
> 1 d of abdominal pain2
Temperature > 37,5C1