• Status van onderzoek: 100% 100%

MEETMOMENTEN

Benodigde gegevens SEH bezoek

Vraag de volgende gegevens uit:

 • Voorgeschiedenis
 • Aantal dagen buikpijn
 • Migratiepijn/Locatie buikpijn
 • Koorts/temperatuur >38.5 grC

 

Lichamelijk onderzoek:

 • Mate van ziek zijn
 • Drukpijn abdomen? Locatie?
 • Infiltraat palpabel? Locatie?
 • Temperatuur, pols

 

Aanvullend onderzoek:

 • Leukocyten + CRP
 • Echo/andere beeldvorming

 

Bespreken behandelopties:

 • Voorkeur patiënt (lap vs open / operatief vs non-operatief)
 • Voorkeur ouders (lap vs open / operatief vs non-operatief)
 • Voorkeur chirurg (lap vs open / operatief vs non-operatief)

Dag 3

Op deze dag wordt het eCRF bijgehouden

Benodigde informatie:

 1. Is er een complicatie geweest?
  1. Zo ja, wat voor complicatie?
  2. Wat was de behandeling?
 2. VAS score
 3. Welke pijnmedicatie wordt nog gebruikt?
  1. Dosering
  2. Frequentie
 4. Koorts/temperatuur? (meting tussen 18.00 en 22.00 uur)
 5. Tachycardie? (meting tussen 18.00 en 22.00 uur)
 6. Misselijkheid/braken?
 7. Herstart orale voeding (hoeveel dagen postop)?
  1. Op welke dag postop volledige orale voeding?
 8. Heeft het kind TPV?
  1. Zo ja, hoeveel dagen?
 9. Heeft het kind een centraal veneuze lijn?
  1. Zo ja, hoeveel dagen?
 10.  Heeft het kind een neusmaagsonde?
  1. Zo ja, hoeveel dagen?
 11.  Is er lab geprikt? (indien elke dag geprikt à waarde op dag 3/5/ontslag noteren)
  1. Leukocyten (+ dag postop)
  2. CRP (+ dag postop)
 12.  Is er aanvullende beeldvorming gedaan?
  1. Type onderzoek
  2. Hoeveel dagen postop
  3. Conclusie/resultaat
  4. Evt behandeling

Dag 5

Op deze dag wordt het eCRF bijgehouden

Benodigde informatie:

 1. Is er een complicatie geweest?
  1. Zo ja, wat voor complicatie?
  2. Wat was de behandeling?
 2. VAS score
 3. Welke pijnmedicatie wordt nog gebruikt?
  1. Dosering
  2. Frequentie
 4. Koorts/temperatuur? (meting tussen 18.00 en 22.00 uur)
 5. Tachycardie? (meting tussen 18.00 en 22.00 uur)
 6. Misselijkheid/braken?
 7. Herstart orale voeding (hoeveel dagen postop)?
  1. Op welke dag postop volledige orale voeding?
 8. Heeft het kind TPV?
  1. Zo ja, hoeveel dagen?
 9. Heeft het kind een centraal veneuze lijn?
  1. Zo ja, hoeveel dagen?
 10.  Heeft het kind een neusmaagsonde?
  1. Zo ja, hoeveel dagen?
 11.  Is er lab geprikt? (indien elke dag geprikt à waarde op dag 3/5/ontslag noteren)
  1. Leukocyten (+ dag postop)
  2. CRP (+ dag postop)
 12.  Is er aanvullende beeldvorming gedaan?
  1. Type onderzoek
  2. Hoeveel dagen postop
  3. Conclusie/resultaat
  4. Evt behandeling

Ontslag

Op deze dag wordt het eCRF bijgehouden

Benodigde informatie:

 1. Is er een complicatie geweest?
  1. Zo ja, wat voor complicatie?
  2. Wat was de behandeling?
 2. VAS score
 3. Welke pijnmedicatie wordt nog gebruikt?
  1. Dosering
  2. Frequentie
 4. Koorts/temperatuur? (meting tussen 18.00 en 22.00 uur)
 5. Tachycardie? (meting tussen 18.00 en 22.00 uur)
 6. Misselijkheid/braken?
 7. Herstart orale voeding (hoeveel dagen postop)?
  1. Op welke dag postop volledige orale voeding?
 8. Heeft het kind TPV?
  1. Zo ja, hoeveel dagen?
 9. Heeft het kind een centraal veneuze lijn?
  1. Zo ja, hoeveel dagen?
 10.  Heeft het kind een neusmaagsonde?
  1. Zo ja, hoeveel dagen?
 11.  Is er lab geprikt? (indien elke dag geprikt à waarde op dag 3/5/ontslag noteren)
  1. Leukocyten (+ dag postop)
  2. CRP (+ dag postop)
 12.  Is er aanvullende beeldvorming gedaan?
  1. Type onderzoek
  2. Hoeveel dagen postop
  3. Conclusie/resultaat
  4. Evt behandeling

Polikliniek bezoek na 4 weken

Van het polikliniek bezoek na 4 weken willen wij een aantal dingen weten. Gebruik daarvoor onderstaand format. De antwoorden moeten worden genoteerd in de status en zullen vervolgens door de lokale onderzoeker worden ingevuld in het eCRF.

Noteer de volgende gegevens:

 1. Zijn vragenlijsten online ingevuld door ouders (de vragenlijsten zijn gemaild door de  coördinerend onderzoeker)
 2. Pathologie uitslag
 3. Hoeveel dagen is patiënt afwezig geweest van school, sport en/of sociale activiteiten?
  • Tel iedere dag dat patiënt een van de activiteiten niet heeft kunnen uitvoeren
 4. Hoeveel dagen zijn ouders afwezig geweest van werk
  • Tel totaal van beide ouders bij elkaar op
 5. Hoe vaak is patiënt (ongepland) bij een arts geweest?
 6. Hebben er zich complicaties voorgedaan sinds opname?
  • Welke complicatie?
  • Welke behandeling?
  • Welke maten is patiënt hersteld van klachten?