• Status van onderzoek: 100% 100%

PATIËNT NIET GEINCLUDEERD?

Patiënt niet geïncludeerd? Dan graag in de status noteren wat de reden is voor het niet participeren in de studie. Ook als ouders of patiënt weigeren een reden te geven moet dat genoteerd worden in de status. Hiermee willen wij bijhouden hoeveel patiënten er niet geïncludeerd worden. In geval van niet includeren graag onderstaand sjabloon invullen en (geanonimiseerd) mailen naar capp@amc.nl.

Datum screening:
Leeftijd:
Geslacht:
Door patiënt/ouders geweigerd want: