• Status van onderzoek: 100% 100%

INFORMATIE PATIËNTEN

De CAPP studie onderzoekt wat de beste behandeling is voor kinderen met een gecompliceerde blindedarmontsteking.

Blindedarmontsteking komt veel voor op kinderleeftijd en kan worden onderverdeeld in twee soorten. De eerste soort is een milde variant, waarbij enkel de blindedarm ontstoken is en er nog geen andere afwijkingen in de buik zijn. De tweede soort, is een complexe variant, waarbij er een gat in de blindedarm ontstaat of er pus in de buikholte aanwezig is.

In dit onderzoek kijken wij naar de behandeling van kinderen met de gecompliceerde soort. Er zijn verschillende behandelingen voor kinderen met een gecompliceerde blindedarmontsteking. Dit is afhankelijk van of er wel of geen holte met pus aanwezig is in de buik (abces). Als er geen abces is, dan worden alle kinderen in Nederland normaliter behandeld met een operatie waarbij de ontstoken blindedarm wordt weggehaald. De dokters zijn het er alleen nog niet over eens of dit beter met een “kijkoperatie” kan of met een “open” operatie.

Als er zich wel een abces heeft gevormd, kan worden gekozen tussen een operatie om de blindedarm te verwijderen samen met het abces of voor een ingreep waarbij een drain (slangetje) in het abces wordt geplaatst en er medicijnen (antibiotica) worden toegediend.  

Al deze behandelingen worden in Nederland vaak toegepast. Artsen zijn het alleen nog niet eens over wat nou de beste behandeling is. Daarom willen wij met dit onderzoek gaan kijken naar wat de beste behandeling is voor kinderen met een complexe appendicitis

Onderzoeksvragen

Complexe appendicitis zonder abces:
Is het beter om bij een kind met een complex ontstoken blindedarm de blindedarm te verwijderen door middel van een kijkoperatie of een open operatie?

Complexe appendicitis met abces:
Is het beter om een kind met een ontstoken blindedarm direct te behandelen met een operatie of is het beter om eerst medicijnen (antibiotica) en soms een drain (slangetje) in de buik te geven om te kijken of we een operatie kunnen voorkomen?

Onderzoeksopzet

Alle kinderen (0 t/m 17 jaar) met een blindedarmontsteking worden eerst uitgebreid onderzocht om vast te stellen of het om een complexe blindedarmontsteking gaat. Als de onderzoeken uitwijzen dat het om een complexe  blindedarmontsteking gaat, zal u samen met de arts besluiten wat de beste behandeling is. Uw kind zal vervolgens een van de standaard behandelingen voor complexe blindedarmontsteking ondergaan. Wij vragen voor dit onderzoek alleen of we de gegevens van uw kind mogen gebruiken en of jullie mee zouden willen helpen door vragenlijsten in te vullen.

Het maakt voor de behandeling van uw kind dan ook niet uit of jullie meedoen aan het onderzoek of niet. De keuze voor participatie aan de studie heeft dus geen invloed op welke behandeling er wordt gekozen.

Tijdens het ontwikkelen van de CAPP studie hebben we nauw contact gehad met de stichting Kind en Ziekenhuis. Dit is de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. Deze stichting heeft als doel het bevorderen van kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis. Dit houdt in dat er in de zorg rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn. Samen hebben wij kritisch gekeken naar de belasting voor ouders en kind en de informatieverstrekking.

Voor verdere informatie over de studie kunt de informatie brief lezen:

Stroomdiagram

Veelgestelde vragen

Hoe kan mijn kind meedoen aan de studie?
Meedoen aan deze studie is enkel mogelijk als uw kind wordt opgenomen in een van de participerende centra (zie: participerende centra). Vraag aldaar naar de mogelijkheden om mee te doen aan de CAPP studie.
Wat houdt meedoen aan de studie precies in?
Meedoen aan de studie verandert niks aan de behandeling die uw kind ondergaat. Samen met de behandelend arts bespreekt u wat de beste behandeling voor uw kind is en deze behandeling zal uw kind ook ondergaan. Wij vragen u alleen om toestemming om de gegevens van uw kind te gebruiken en of jullie op 3 momenten (bij opname, na 4 weken en na 3 maanden) vragenlijsten in willen vullen
Mijn kind doet/heeft meegedaan aan de studie en heeft nu problemen/klachten
Neem contact op met de chirurg in het ziekenhuis waar uw kind behandeld is. De chirurg zal uw vragen over de behandeling kunnen beantwoorden. Mochten er nog vragen over de studie zijn, dan kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers of onafhankelijke artsen (zie contact)