• Status van onderzoek: 100% 100%

SMARTPHRASE

Gebruik data besproken met: patiënt (vanaf 12 jaar), vader, moeder, voogd

 • Naast de zorg voor patiënten, het opleiden van artsen en andere zorgverleners, vindt in dit ziekenhuis wetenschappelijk onderzoek plaats. De gegevens die we over onze patiënten verzamelen tijdens operaties, opnames en poliklinische bezoeken zijn van groot belang voor het wetenschappelijk onderzoek. Tevens geven ze inzicht in de kwaliteit van onze zorg en leveren aanknopingspunten om onze zorg te verbeteren. Graag zouden wij ook de over u(w kind) verzamelde gegevens hiervoor gebruiken.
 • Alle gegevens van uw kind zullen gecodeerd worden verwerkt
 • De gecodeerde gegevens zullen enkel worden gedeeld met de onderzoekers van deze studie uit het AUMC
 • U heeft het recht op ieder moment te besluiten om toch niet meer mee te doen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de behandeling van u(w kind).

Toestemming gebruik data: Nee, Ja

 •  Ouders en/of patiënt (patiënt vanaf 12 jaar) hebben de informatiebrief voor proefpersonen gelezen hebben aanvullende vragen kunnen stellen. Deze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
 • De ouders en patiënt geven toestemming voor participatie aan de CAPP studie, wat inhoudt:
   • Het gebruik van patiëntengegevens voor de doelen zoals benoemd in de informatiebrief;
   • Het delen van contact- en patiëntgegevens met de onderzoekers van het AUMC (voor het verzenden van vragenlijsten);
   • Het invullen van vragenlijsten door zowel de ouders als de patiënt;
   • Het nog 15 jaar na dit onderzoek bewaren van deze patiëntengegevens;

Ouders en patiënt geven toestemming om de gegevens langer te bewaren en te gebruiken voor toekomstig onderzoek op het gebied van appendicitis: Nee, Ja

Ouders en patiënt geven toestemming om in de toekomst eventueel benaderd te worden voor vervolgonderzoek: Nee, Ja