• Status van onderzoek: 100% 100%

STANDAARD OPERATIE VERSLAG

Appendectomie via wisselsnede

Operateur 1: (staflid/assistent)
Operateur 2: (staflid/assistent)
Operatieduur:
Operatietijdstip:

Pre-operatieve diagnose:

VERSLAG

 • Surpass/Time out procedure. AB profylaxe (type). Er wordt eenmalig gekatheteriseerd / een CAD geplaatst / geen CAD geplaatst. Patiënt in rugligging. Desinfectie met chloorhexidine en steriel afdekken.
 • Huidincisie over McBurney. Openen van de aponeurose in vezelrichting. Klieven van de vezels van de musculus obliquus abdominus internus en musculus transversus in vezelrichting. Openen van het peritoneum. Identificeren van het coecum (obv taenia). Luxeren van het coecum en appendix.
 • De appendix is wel/niet verdikt, wel/niet rood
 • De appendix oogt wel/niet necrotisch (paarse/groene/zwarte kleurverandering)
 • Er is wel/geen vrij vocht in het abdomen, wel/niet troebel, wel/geen pus
 • Er is wel/geen perforatie van de appendix zichtbaar
 • Er blijkt sprake van een simpele/complexe appendicitis
 • Er is wel/geen abces of wel/geen groot infiltraat
 • Skeletteren van de meso-appendix en doornemen van de arterie appendicularis m.b.v. coaguleren/clips/anders.
 • Aanbrengen van 1/2/3 ligaturen aan de basis van de appendix / stapelen (endostapler) van de basis en verwijderen van de appendix. Opsturen voor PA.
 • De appendixstomp wordt wel/niet ingestulpt.
 • Het is wel/niet nodig om pus uit het abdomen op te zuigen.
 • Het is wel/niet nodig om het abdomen te spoelen.
 • Sluiten van de wond in lagen (benoem welke lagen) met (soort hechting): Hierbij sluiten wij de huid (intracutaan/transcutaan/niet)

Post operatieve conclusie:

Simpele / Complexe appendicitis zonder abces of infiltraat / Complexe appendicitis met abces of infiltraat

Appendicitis waarvoor appendectomie via wisselsnede.

 

Postoperatief beleid:

Antibiotica (Soort) gedurende: … dagen iv/oraal

Dieet: NPO / Helder vloeibaar/ Normaal dieet

Streefontslag:

Laparoscopische appendectomie

Operateur 1: (staflid/assistent)
Operateur 2: (staflid/assistent)
Operatieduur:
Operatietijdstip:

Pre-operatieve diagnose:

VERSLAG

 • Surpass/Time out procedure. AB profylaxe (type). Er wordt eenmalig gekatheteriseerd / een CAD geplaatst / geen CAD geplaatst. Patiënt in rugligging met linkerarm langs lichaam en rechterarm uit. Desinfectie met chloorhexidine en steriel afdekken.
 • Introductie: Open introductie navel / Veress naald / Visiport.
 • Plaatsen optiektrocar (graden) en creëren van pneumoperitoneum (druk en flow). A vue plaatsen van 3/5/10mm trocar suprapubisch en 3/5/10mm trocar flank links. Inspectie toont:
 • De appendix is wel/niet verdikt, wel/niet rood
 • De appendix oogt wel/niet necrotisch (paarse/groene/zwarte kleurverandering)
 • Er is wel/geen vrij vocht in het abdomen, wel/niet troebel, wel/geen pus
 • Er is wel/geen perforatie van de appendix zichtbaar
 • Er blijkt sprake van een simpele/complexe appendicitis
 • Er is wel/geen abces of wel/geen groot infiltraat
 • Er is wel/niet sprake van adhesies
 • Opspannen van de appendix en vrij prepareren van meso-appendix. Doornemen van de arteria appendiculairis middels coaguleren/clips/anders.
 • Behandeling appendixstomp: Endoloops (aantal, welk materiaal) / Endostapler / Endoclips / Anders:
 • Appendix wordt verwijderd met/zonder endobag via ….
 • Het is wel/niet nodig om pus uit het abdomen op te zuigen.
 • Het is wel/niet nodig om het abdomen te spoelen.
 • Desoufflatie. Verwijderen trocars a vue.
 • Sluiten van de fascie infra-umbilicaal. De andere fascia worden niet gesloten. Hierna sluiten wij de huid (intracutaan/transcutaan/niet)

Post operatieve conclusie:

Simpele / Complexe zonder abces of infiltraat / Complexe met abces of infiltraat

Appendicitis waarvoor laparoscopische appendectomie.

Indien geconverteerd, reden:

 

Postoperatief beleid:

Antibiotica (Soort) gedurende: … dagen (iv/oraal)

Dieet: NPO / Helder vloeibaar/ Normaal dieet

Streefontslag: